Digitaal infopunt

Digitaal infopunt (Nog geen nieuwe data gekend voor de heropstart)

Heb je vragen over je nieuwe Ipad, smartphone, laptop of misschien zelfs smartwatch?

Iedere eerste donderdag van de maand zullen de drie vrijwilligers van het digitaal infopunt samen met jou een oplossing zoeken.


De eerste helft (18u00 - 18u30) wordt er over een bepaald thema uitleg gegeven (thema's per datum te vinden in de UIT-kalender).
De andere helft (18u30 - 19u00) kunnen allerlei andere digitale vragen en problemen aangepakt worden.


Deelnemen is gratis.

Meer info: De Wattenfabriek – bibliotheek – 053-73 74 44 – bibliotheek@herzele.be