Book
Dutch

De kunst van het oorlogvoeren

Sun Tzu (author), Roger T. Ames (translator), H.J.A. Hofland (author of introduction)
Klassiek Chinees werk uit circa 400 voor Christus, aangevuld met vijf hoofdstukken uit een in 1972 gevonden 2000 jaar oud handschrift en commentaren uit zeer vroege Chinese encyclopedische werken.
Subject
Oorlogvoering
Title
De kunst van het oorlogvoeren / Sun-Tzu ; uit het Chinees vertaald en becommentarieerd door prof. Roger T. Ames
Author
Sun Tzu
Translator
Roger T. Ames
Author of introduction
H.J.A. Hofland
Language
Dutch
Original language
English
Original title
The art of warfare
Edition
17
Publisher
Utrecht: Kosmos, 2015
304 p.
ISBN
9789021559063 (hardback)

Reviews

Dit is meer dan een vertaling van het werk van Sun Tzu (Meester Soen), de Chinese wijsgeer en militair strateeg uit de vijfde eeuw voor Christus. Zowel oude, uit overlevering bekende teksten, als nieuwe betrekkelijk recent ontdekte fragmenten zijn verwerkt. Daarnaast heeft vertaler en sinoloog Roger Ames het gedachtegoed van Sun Tzu, de teksten en de historische context voorzien van een helder geschreven commentaar. Het boek zal zijn weg vooral moeten vinden naar degenen die geïnteresseerd zijn in het klassieke China. Maar ook zij die belangstelling hebben voor de geschiedenis van de militaire strategie en tactiek, komen aan hun trekken. Het verdient een plaats naast de werken van Machiavelli en Von Clausewitz. Gebonden uitgave met enkele kaartjes en plattegrondjes in zwart-wit.

About Sun Tzu

Sun Tzu ( soon DZOO, soon SOO; traditional Chinese: 孫子; simplified Chinese: 孙子; pinyin: Sūnzǐ) was a Chinese military general, strategist, philosopher, and writer who lived during the Eastern Zhou period. Sun Tzu is traditionally credited as the author of The Art of War, an influential work of military strategy that has affected both Western and East Asian philosophy and military thinking. It focuses much more on alternatives to battle and even to war than on war itself, such as stratagem, delay, the use of spies, the making and keeping of alliances, the uses of deceit, and a willingness to submit, at least temporarily, to more powerful foes. Sun Tzu is revered in Chinese a…Read more on Wikipedia