Boek
Nederlands

Sinds de stichting van de Stad

Bloemlezing uit het werk van de Romeinse geschiedsschijver (59 v.Chr.-17 n.Chr.) over de geschiedenis van Rome.
Titel
Sinds de stichting van de Stad / Livius ; vert. door H.W.A. van Rooijen-Dijkman ... [et al.]
Auteur
Titus Livius
Vertaler
Hedwig W.A. van Rooijen-Dijkman
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 2005
332 p.
Aantekening
Bevat een selectie uit : Ab urbe condita Vert. uit het Latijn
ISBN
90-253-3146-7

Besprekingen

Livius beschreef zeven eeuwen geschiedenis van Rome, vanaf de stichting in 753 tot 9 v.C. Van die ca. 7000 bladzijden is een vierde bewaard. Dat werd recent (1996-2001) in drie boekdelen vertaald en daaruit zijn nu fragmenten geselecteerd. Deze bloemlezing bevat verhalen zoals dat van Romulus en Remus, het gevecht van de Horatii en de Curiatii, de strijd tussen patriciërs en plebejers, de verovering van Rome door de Galliërs, Hannibals tocht over de Alpen, veldslagen tegen de Carthagers, de bevrijding van de Grieken, het schandaal rond de Bacchanalia.

Livius stond niet altijd kritisch tegenover zijn bronnen en hij heeft ook weinig aandacht voor politieke achtergronden. Maar hij is wel een meeslepend verteller. Door zijn aandacht voor menselijke drijfveren en voor de stemmingen van het volk en manipulaties van de massa, blijft zijn werk actualiteitswaarde behouden.

De fragmenten zijn geselecteerd uit de voortreffelijke vertalingen van H.W.A. van Rooijen-Dijkman en F.H. va…Lees verder
De Romeinse geschiedschrijver Livius (59 v.Chr.-17 n.Chr.) was een begenadigd verhalenverteller. Dit is een bloemlezing van zijn lijvige geschiedenis van Rome (de samenstelster publiceerde ook een volledige vertaling in drie delen). De bundel bestaat uit drie gedeelten, die onafhankelijk van elkaar te lezen zijn. Het eerste is een selectie van Livius' mooiste sagen en verhalen uit de vroegste Romeinse geschiedenis (Remus & Romulus, de Sabijnse Maagdenroof, de Ganzen van het Capitool). Het tweede gedeelte is het beroemde verslag van de strijd tussen Rome en Hannibal, met inbegrip van Hannibals legendarische tocht over de Alpen. Het derde gedeelte behandelt de periode van de Romeinse machtsuitbreiding in het oostelijk Middellandse Zeegebied en de oorlogen tegen de Macedonische koningen Philippus en Antiochus. Het boek is uitgebreid met een chronologisch overzicht, een verklarende woordenlijst, een achttal landkaarten en een index. Dit is geen onsamenhangende verzameling hoogtepunten, m…Lees verder

Over Titus Livius

Titus Livius (Padua, rond 59 v.Chr. – aldaar, 17 n.Chr.) was een beroemd Romeins geschiedschrijver uit de tijd van Augustus. Hij schreef een algemene geschiedenis van Rome vanaf zijn veronderstelde stichting in 753 v.Chr. onder de titel Ab Urbe Condita.

Levensloop

Livius werd geboren in Patǎvium, het huidige Padua in Noord-Italië, in 59 v.Chr. Andere bronnen zeggen dat hij ook geboren kan zijn in 64 v.Chr. Zijn jeugd speelde zich dus af in de woelige periode van burgeroorlogen tussen Caesar en Pompeius en later tussen Octavianus en Antonius. Livius behoorde tot een rijke familie. Hierdoor kreeg hij een goede opleiding in de Grieks-Latijnse literatuur, de retorica en de filosofie. Hij studeerde eerst in Padua en later in Rome. Hij begaf zich pas naar Rome toen hij reeds lang de volwassenheid had bereikt. Vermoedelijk was dit toen Octavianus had gezorgd voor orde en rust in Rome. Een deel van zijn leven bleef hij in Rome. D…Lees verder op Wikipedia