Boek
Nederlands

Sanctus : meer dan 500 heiligen herkennen

Jo Claes (auteur), Alfons Claes (auteur), Kathy Vincke (auteur)
Gids voor het herkennen van afbeeldingen van heiligen aan de hand van hun attributen.
Titel
Sanctus : meer dan 500 heiligen herkennen
Auteur
Jo Claes Alfons Claes Kathy Vincke
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2002
320 p. : ill.
ISBN
90-806883-3-9

Besprekingen

Eindelijk is het zover: een publicatie waarin zowel de modale, in kunst geïnteresseerde burger als de kunsthistoricus de massaal bewaard gebleven heiligenvoorstellingen uit het verleden te lijf kan gaan. Tot nog toe bestond er in ons taalgebied geen enkele toereikende publicatie waarin de heiligen gemakkelijk konden worden teruggevonden. Zelfs de beroemde basiswerken van Réau en Kirschbaum, die uiteraard een veel grotere schat aan informatie bevatten, zijn niet altijd even handig in gebruik. Want in de plaats van op attribuut te ordenen, catalogeren zij de heiligen in alfabetische volgorde. Daardoor zit de informatie verspreid over verschillende boekdelen en is het allerminst handzaam om daarin zijn weg terug te vinden. Dit boek daarentegen, weliswaar bescheiden van omvang en beperkt tot het herkennen van zo'n 500 heiligen die geregeld in West-Europa voorkomen, plaatst de attributen -- de zinnebeeldige tekens die de heilige herkenbaar maken en hen van de andere figuren onderscheiden -…Lees verder
Een mooi en handig boek om vast te stellen welke heilige men voor ogen heeft. De attributen staan in alfabetische volgorde en onder het voorwerp vindt men de bijbehorende heiligen. De heiligen werden en worden vereerd in de volksdevotie in Europa, vooral in het gebied van de Noordzee tot aan de Middellandse Zee. Het boek bevat ruim vierhonderd duidelijke (kleuren-)illustraties; reproducties van bidprentjes vanaf de zestiende eeuw en veel foto's van beelden. Elk lemma bevat een korte biografische schets. Nadruk ligt op de beschrijving van de kledij en attributen. Met literatuurlijst, verklarende woordenlijst van (katholieke) begrippen, lijst van naamsvarianten en een lijst van heiligennamen die verwijst naar de pagina waar zij of hij wordt beschreven. En vermelding van de feestdag. Ook staat er voor welke bijzondere patronaten, zoals ziekten of beroepen, de heilige wordt aangeroepen. Ook nog enige kritiek: de makers van de beelden, gravures etc. blijven anoniem. En de auteurs maken nie…Lees verder

Over Jo Claes

Jo Claes (Hasselt, 29 juli 1955) is een Vlaamse auteur.

Biografie

In 1984 ging Claes werken als leerkracht Nederlands en Engels in het Heilig Hartinstituut Heverlee. In 1986 ontving zijn verhalenbundel De stenen toren de Prijs Beste Debuut. Datzelfde jaar verscheen ook zijn novelle De dwaling en in 1987 de roman Postume dood. In de jaren 90 publiceerde hij nog enkele prozawerken met een klassieke verhaallijn en een doordachte plot.

Sinds 2002 publiceert hij ook non-fictie over hagiografie, mythologie en iconografie. Vooral bekend is het drieluik Sanctus, Sancti en Sanctorum. Daarnaast publiceerde hij werken over de Bijbel, de apocriefe evangelies, de Griekse mythen en de Romeinse sagen.

In 2008 publiceerde Claes met De zaak Torfs een misdaadroman rond het personage van inspecteur Thomas Berg. In 2009 kwam een vervolg en sindsdien komt er elk jaar een Thomas Berg-roma…Lees verder op Wikipedia