Boek
Nederlands

Verzamelde gedichten

Hans Andreus (auteur)

Verzamelde gedichten

Titel
Verzamelde gedichten
Auteur
Hans Andreus
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Bakker, 1983
1175 p.
ISBN
90-6019-927-8

Besprekingen

Hans Andreus (1926-1977) is in ons taalgebied een van de meest produktieve dichters uit de tweede helft van deze eeuw. Hij publiceerde 28 bundels, in totaal meer dan 1000 gedichten, waarvan een aantal mettertijd tot het klassieke patrimonium van onze poëzie zijn gaan behoren. Hoewel hij aanvankelijk tot de Vijftigers gerekend werd, kan zijn werk toch niet zuiver experimenteel genoemd worden. Wel treffen we ook bij hem de vrije woord- en beeldassociaties aan en het lichamelijk beleven van de taal, maar er is van meet af aan ook ritmische muzikaliteit, die hem van anderen onderscheidt. Zijn werk maakt trouwens een hele evolutie door. Geleidelijk aan wordt hij soberder en keert hij terug naar een traditioneler taalgebruik in overwegend vrije versvorm. Een paar keer beoefent hij zelfs het prozagedicht (Empedocles de ander, Jubal). Inhoudelijk gezien valt er eveneens een boeiende ontwikkeling waar te nemen. Het hoofdthema is ontegensprekelijk het licht, dat verbonden wordt met de m…Lees verder
Het eerste deel van het verzameld werk van de Nederlandse schrijver (1926-1977), bezorgd door o.a. Jan van der Vegt, die ook zijn biografie schreef*. In dit deel zijn alle 28 dichtbundels opgenomen. De afdeling verspreide gedichten bevat de afzonderlijk gepubliceerde gedichten. Inmiddels is ook een tweede deel, 'Verzameld proza'** verschenen, dat het verhalend en kritisch proza bevat en een derde deel, 'Het overige werk'***, met dramatisch werk en vertalingen. Door plaatsgebrek bevat dit laatste deel niet de aangekondigde varianten op de gedichten in het eerste deel. Andreus' toont aanvankelijk verwantschap met de Vijftigers. Later gaat hij een eigen weg. Die ontwikkeling is in deze verzameling heel duidelijk te zien. Andreus genoot tijdens zijn leven als dichter geen grote bekendheid. Na zijn dood is de belangstelling voor zijn poëzie echter toegenomen. Deze wetenschappelijk goed verantwoorde uitgave zal daarom zeker in een behoefte voorzien. Bevat t.o.v. 'Gedichten 1948-1974' (1975)…Lees verder

Over Hans Andreus

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Vysotsky

Hans Andreus, pseudoniem van Johan Wilhelm van der Zant (Amsterdam, 21 februari 1926 – Putten, 9 juni 1977) was een Nederlandse dichter en schrijver van gedichten, romans, verhalen, hoorspelen, kinderverhalen en kindergedichten.

Leven en werk

Jeugd

Toen Hans Andreus drie jaar oud was, scheidden zijn ouders. Zijn moeder hertrouwde in 1930. Het gezin vestigde zich in Scheveningen en verhuisde in 1937 terug naar Amsterdam. Johan of Hans had al jong het idee schrijver te willen worden. In Amsterdam sloot hij vriendschap met buurtgenoot Bertus Swaanswijk (de latere Lucebert) die soortgelijke aspiraties had. In 1939 ging Hans van der Zant naar de HBS aan de Keizersgracht en op school onderscheidde hij zich als aankomend dichter. Hij maakte de HBS niet af, want er waren hevige conflicten met zijn stiefvader en er was pressie door familieleden die bij de NSB waren. Dit bracht hem in maart 1943…Lees verder op Wikipedia