Boek
Nederlands

Avonturen op school. 1

Ann Lootens (auteur), Tineke Meirink (illustrator)

Besprekingen

De verhalen in dit deel uit de serie 'De tien van juf Sien'* gaan over grappige en dagelijkse situaties die juf Sien en haar tien leerlingen beleven van september tot december. Het zijn tevens meegroeiverhalen voor beginnende lezers, te weten elf verhalen op AVI-M3, maar met steeds meer woorden per zin. Alle verhaaltjes zijn gezet in fladderzetsel in een duidelijk en groot lettertype. In de loop van het boek wordt het lettertype kleiner. Er worden geen hoofdletters gebruikt. Bij meerlettergrepige woorden staan verbindingsstreepjes. De illustraties (met aquarelverf ingevulde potloodtekeningen) zijn een leuke en eigentijdse aanvulling op de tekst. De auteur heeft meerdere boeken voor startende lezers op haar naam staan. Leuke leesoefenstof voor beginnende lezers om stapsgewijs te leren lezen. Vanaf ca. 6 jaar.

Suggesties